Το Instagram επιτρέπει πλέον την ανάρτηση του ίδιου post από πολλαπλούς λογαριασμούς. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για παράδειγμα, οι οποίοι διατηρούν δύο λογαριασμούς, έναν προσωπικό και έναν εταιρικό. Από το νέο χαρακτηριστικό θα ωφεληθούν και οι social media managers οι οποίοι δε θα χρειάζεται να αναρτούν ξεχωριστά για κάθε post.