Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Μαΐου 2020 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο των παρακάτω εκδοτηρίων του ΟΑΣΘ κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή:

Α. ΣΑΒΒΑΤΟ

1. Εκδοτήριο ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από 08:00 έως 15:45

2. Εκδοτήριο ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από 08:00 έως 15:45

3. Εκδοτήριο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ από 06:10 έως 21:15

Β. ΚΥΡΙΑΚΗ

1. Εκδοτήριο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ από 06:10 έως 21:15

Εκτάκτως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού το Σάββατο 31 Αυγούστου και Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω εκδοτήρια:

Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

– Εκδοτήριο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ από 06:10 έως 21:15

– Εκδοτήριο ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, από 08:00 έως 15:45

– Εκδοτήριο ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από 08:00 έως 15:45

– Εκδοτήριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, από 08:30 έως 16:15

– Εκδοτήριο Α/Σ ΙΚΕΑ από 09:05 έως 16:45

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 

– Εκδοτήριο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ από 06:10 έως 21:15

– Εκδοτήριο Α.Σ. ΙΚΕΑ, από 09:05 έως 16:45

Τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων παραμένει ως έχει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.