Εδώ και 20 χρόνια το CERN χρησιμοποιεί προϊόντα της Microsoft ως “ακαδημαϊκό ίδρυμα” με την έκπτωση που αυτό επιφέρει. Με το πέρας του συμβολαίου όμως το Μάρτιο, η Microsoft δεν αναγνωρίζει πια το CERN ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με αποτέλεσμα το κόστος χρήσης των προϊόντων της να εκτοξευθεί κατακόρυφα και σε ορισμένα προϊόντα έως και 10 φορές. Το CERN διαπραγματεύτηκε με την Microsoft ώστε η αύξηση να γίνει σε βάθος 10ετίας για να υπάρχει χρόνος προσαρμογής, ωστόσο ακόμα και έτσι το κόστος είναι μη βιώσιμο. Έτσι, το CERN αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Microsoft και να στραφεί σε άλλες λύσεις ανοιχτούν κώδικα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ