Συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

η εθελοντική αιμοδοσία την οποία διοργανώνει η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ.

Οι ώρες κατά τις οποίες θα μπορούν οι εθελοντές να πάρουν μέρος στην αιμοδοσία είναι από τις 9.00 έως τις 12.30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, θα πρέπει επίσης τα άτομα να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους έχοντας μαζί και την ταυτότητά τους ενώ δεν χρειάζεται να μείνουν νηστικοί.

Στον χώρο διεξαγωγής της αιμοδοσίας επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες για θέματα αιμοδοσίας, δωρεάν σώματος και οργάνων, αλλά και σχετικά με γενικότερα θέματα μεταμοσχεύσεων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα δειγματοληψίας σιέλου για δωρεά μυελού των οστών.