Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης μεταφέρθηκε η κεφαλή Σφίγγας, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρήματα του Τύμβου Καστά.

Η κεφαλή έχει βρει καινούργια στέγη στο Μουσείο εδώ και τρεις εβδομάδες.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε ολοκληρωθεί ο καθαρισμός επιφανειών της κεφαλής Σφίγγας και η προετοιμασία για την προσωρινή έκθεση του γλυπτού στο εργαστήριο του Μουσείου προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν από κοντά ένα εμβληματικό στοιχείο της εισόδου του ταφικού μνημείου.

Το υπουργείο «σημειώνει ότι μετά την ανασκαφή του μνημείου, η αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του ετέθη σε διεπιστημονική βάση. Εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες σύμφωνα με τις αρχές αποκατάστασης των μνημείων και εν συνεχεία ετέθη σε προτεραιότητα η εκτέλεση ενός σύνθετου έργου υψηλής εξειδίκευσης, ιδιαίτερων τεχνικών απαιτήσεων και υψηλού προϋπολογισμού».