Με στόχο την προσφορά σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους δημότες, τα Τμήματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ θέτουν σε λειτουργία από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αιτήσεων πολιτών.

Πρόκειται για μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης αιτήσεων πολιτών, μέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή ψηφιακών αιτήσεων και η παραλαβή ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δημοτολογίου και αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων, χωρίς την φυσική παρουσία του πολίτη στη Υπηρεσία του Δήμου.

Η είσοδος στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αιτήσεων πολιτών και ταυτόχρονα η ταυτοποίηση των αιτούντων και των παραλαβόντων πολιτών γίνεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τη συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της οποίας γίνεται ο έλεγχος της ορθότητας των κωδικών taxisnet που καταχωρεί ο δημότης, η ταυτοποίησή του και η μεταφορά των στοιχείων του στην ψηφιακή αίτηση που υποβάλλει στις Υπηρεσίες του Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν από την ψηφιακή θυρίδα, η οποία δημιουργείται αποκλειστικά για τον κάθε αιτούντα, τα κατωτέρω ψηφιακά πιστοποιητικά δημοτολογίου και αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων: