Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του

ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 8η / 10 – 5 – 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε 7 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους  110.280,00 ευρώ.Επίσης, εξέτασε 10 ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και επικύρωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 25.035,00.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν super market, προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρηση μαζικής εστίασης, συσκευαστήριο μελιού, εμπορική εταιρεία, επιχείρηση επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος, βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος και εμπορική επιχείρηση κρέατος για:

• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
• Παρακώλυση και παρεμπόδιση ελέγχου.
• Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
• Έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης προσωπικού μονάδων τεμαχισμού κρέατος.
• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
• Λειτουργία χωρίς άδεια.
• Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) από τις επιχειρήσεις.
• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.