Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη φορολοταρία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ που δίνει 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς για τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου.

 

Κάθε ΑΦΜ μετέχει στην κλήρωση ανάλογα με τον αριθμό λαχνών που συγκεντρώνει, με βάση την κλίμακα που έχει οριστεί και τον αριθμό συναλλαγών. Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του μήνα.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ποσά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων.