Πότε καταβάλλεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

euro

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του μηνός Ιανουαρίου στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή αφορά στους δικαιούχους, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος