Πόσο καλά γνωρίζεις την Θεσσαλονίκη σε θέματα θρησκείας ;  Κάνε το quiz για να μάθεις!