Οι ανεπτυγμένες και οικονομικά εύρωστες χώρες πετούν πολύ περισσότερο φαγητό από τις φτωχότερες, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει πως ίσως να είναι και το διπλάσιο από αυτό που πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Η έρευνα του Wageningen University της Ολλανδίας, αποκαλύπτει πως όταν οι καταναλωτές φτάσουν να ξοδεύουν $6.70 την ημέρα ανά κεφαλή, η τροφή που πετιέται αυξάνεται ταχύτατα όσο αυξάνεται και το εισόδημα. Αν μεταφραστεί η τροφή σε θερμίδες, πετάμε 527 Kcal την ημέρα, τις διπλάσιες από την εκτίμηση του 2015 στις 214 Kcal.

Προηγούμενες έρευνες επικεντρώνονταν μόνο στην παραγωγή και την παροχή τροφής, ενώ αυτή λαμβάνει υπόψη τον πλούτο και άλλα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, όπως το εισόδημα, την εκπαίδευση και την κατοικία.

Η έρευνα όμως αποκαλύπτει και κάτι ενδιαφέρον. Όταν αυξηθεί η αφθονία της τροφής, το πέταμά της εξισορροπείται. Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές αντιμετώπισαν το πέταμα της τροφής ως αποτέλεσμα αποφάσεων αφού παρασκευαστεί η τροφή, είτε τρώγεται είτε όχι. Έπειτα χρησιμοποίησαν το μεταβολικό μοντέλο για να διαπιστώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου και τέλος αυτό συγκρίθηκε με το ετήσιο εισόδημά τους.

Η έρευνα θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση σε έναν διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, μειώνοντας τη χρήση φυσικών πόρων, τοξικών υλικών και ρυπογόνων παραγόντων που σχετίζονται με την παραγωγή και μεταφορά της τροφής.