Η JP Morgan, η τράπεζα η οποία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στα ορυκτά καύσιμα στον κόσμο, τώρα ανησυχεί για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μία εσωτερική αναφορά των οικονομολόγων της η οποία διέρρευσε μέσω του Extinction Rebellion, αποκαλύπτει πως “δεν μπορούν να αποκλείσουν καταστροφικά αποτελέσματα όπου η ανθρώπινη ζωή όπως την ξέρουμε, απειλείται”.

Η έρευνα βασίζεται στην πληθώρα ευρημάτων της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τα οποία ανάγουν σε οικονομική κλίμακα. Η ξαφνική κατάρρευση του πάγου της δυτικής Ανταρκτικής θα αυξήσει την στάθμη της θάλασσας κατά τρία μέτρα, εκτοπίζοντας εκατομμύρια ανθρώπων. Οι πάγοι που λιώνουν θα απελευθερώσουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο με τη σειρά του θα προκαλέσει περισσότερη θέρμανση του πλανήτη δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο.

Παρόλο που ακριβείς προβλέψεις είναι αδύνατες, είναι ξεκάθαρο πως η Γη βρίσκεται σε μία ασταθή τροχιά. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει σε κάποιο σημείο, αν η ανθρώπινη φυλή θέλει να επιβιώσει.

Η αναφορά καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα που καταλήγουν και οι επιστήμονες, ότι δηλαδή ο κόσμος πρέπει να συνεργαστεί για να ανατραπεί η κλιματική αλλαγή. Για να αντιμετωπιστεί, το ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα πρέπει να φτάσει στο μηδέν μέχρι το 2050. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να θεσπιστεί παγκόσμιος φόρος άνθρακα, κάτι που αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.

Οι αναπτυγμένες χώρες ανησυχούν πως μειώνοντας τις εκπομπές θα επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα και η εργασία, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με μεγάλες εκπομπές άνθρακα ως ένα τρόπο αύξησης του επιπέδου διαβίωσης. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα χωρίς μία παγκόσμια λύση ενόψει.