Σε μείωση της συμμετοχής για την αγορά φαρμάκων προχωρά το υπουργείο Υγείας έπειτα από τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα μειώνεται στο μισό το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα φάρμακα, η τιμή των οποίων έχει μειωθεί έπειτα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα  με την εφημερίδα, Έθνος,  το 25% περιορίζεται σε 12,5% και το 10% σε 5%. Επίσης, ως προς τα γενόσημα φάρμακα το ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.Ταυτόχρονα θα υπάρχει και σημαντική εξοικονόμηση για τα δημόσια ταμεία αφού η επιλογή των γενοσήμων από τους ασφαλισμένους συνεπάγεται και μικρότερο κόστος για την κρατική αποζημίωση. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι κλειστά θα πρέπει να παραμένουν τα φαρμακεία τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Τις ημέρες αυτές θα μένουν ανοικτά μόνο τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.