Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης

lefta-epidoma-stegashs

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης, ένα προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά:

• Απευθείας από τον αιτούντα στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr με τους κωδικούς του Τaxisnet.

• Για τους κατοίκους του Δήμου Θερμαϊκού, ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και μεταξύ των ωρών 8.00 και 14.00:

– Κέντρο Κοινότητας  (Ανθέων αρ. 47, Περαία),  τηλέφωνο 23920 25887

– Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού (Δευκαλίωνος  αρ.23), τηλέφωνο 23920 22341

– Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας  (Κ. Βάρναλη αρ.2), τηλέφωνο 23923 30344

– Δημοτική Ενότητα Επανομής (28ης Οκτωβρίου αρ.16) , τηλέφωνο 23923 30104

Αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή από

τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Δήμο/Κέντρο Κοινότητας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

• Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (και τα φιλοξενούμενα μέλη) με συμπληρωμένο  ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους (διατίθεται στα ΚΕΠ, στο Δημαρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr)

• Ταυτότητα. Για αλλοδαπούς , διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και φιλοξενούμενων ή βεβαίωση κατάθεσης  αιτήματος ανανέωσής της

• Ηλεκτρονικό μισθωτήριο πρώτης κατοικίας στο όνομα του αιτούντα, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος  (π.χ. για αιτήσεις Μαρτίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ από 1/4/2019-30/9/2019)

• Πρόσφατος  λογαριασμός ΔΕΗ

• Προσκόμιση οποιοδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει  τη  μεταβολή σύνθεσης του νοικοκυριού (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αίτηση αγωγής διαζυγίου κ.λ.π.)

• IBAN τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα

• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα προσκομίζεται  πρόσφορο  δικαιολογητικό (π.χ. δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη)

Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ορίζονται στο www.epidomastegasis.gr/Content/hb/FEK-B792-2019.pdf