Σκοπός της είναι να επεκτείνει και να εμβαθύνει το franchise, καθώς θα μας εξιστορεί κάποιες σκοτεινές πλευρές της Umbrella Corporation και τη νέα παγκόσμια τάξη (new world order) που προκλήθηκε από τον T-Virus. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πως η σειρά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά υπόσχεται να κρατήσει πολλά στοιχεία από τα Resident Evil, ενώ θα έχει και πολλά easter eggs για τους fans.