Ελεγχοι από το υπ. Παιδείας στα ξένα σχολεία στην Ελλάδα

Εντολή προς τους αρμόδιους διευθυντές Εκπαίδευσης να διενεργηθούν έλεγχοι στα ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα για τυχόν παραλείψεις ή παρατυπίες σχετικά με την άδεια λειτουργίας, το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών και την καταλληλότητα των κτιρίων, καθώς και για το πρόγραμμα σπουδών έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

ypourgeio-paide

Ειδικότερα, με εγκύκλιο που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γεώργιο Αγγελόπουλο, το υπουργείο ζητεί από τους διευθυντές Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-2018, να προβούν σε έλεγχο των ξένων σχολείων που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους σχετικά με:

• Την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του σχολείου.

• Την καταλληλότητα των διδακτηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών.

• Την απασχόληση των διδασκόντων, δηλαδή εάν υπάρχουν διοριστήρια για τους Ελληνες και άδειες διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς.

• Τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων στο ξένο πρόγραμμα σπουδών. Επισημαίνεται ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να γίνεται εντός εκπαιδευτικού ωραρίου διδασκαλίας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας ή της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό έντυπο ανά σχολική βαθμίδα (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και πρόγραμμα εκπαίδευσης (ελληνικό ή ξένο).

Επίσης, όπως λέει η εγκύκλιος, πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς οι εγκεκριμένες παρεκκλίσεις που αφορούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών, τους διδάσκοντες, τα μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή στην ξένη γλώσσα και σε άλλα θέματα (π.χ. εκδρομές του σχολείου κ.λπ.). Εφόσον λειτουργεί τμήμα International Baccalaureate πρέπει να συμπληρωθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας και ποια διεύθυνση Εκπαίδευσης την εξέδωσε.