Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

12.00-14.00

Στάση Παπάφη

Για τον Ελληνικό Σύλλογο Θαλασσαιμίας η σωστή ενημέρωση και η ισότιμη πρόσβαση των μελών στην πληροφορία αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό και με την υποστήριξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ο ΕΣΘΑ θα σας ενημερώσει για την σημασία της Αιμοδοσίας αλλά και του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου σε μία πρωτότυπη εκδήλωση που στόχο έχει την ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για τις δράσεις του συλλόγου αλλά και την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμένου σχεδιασμού προβολής και επικοινωνίας του συλλόγου.