Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον πίνακα με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019 με την κατανομή σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και εξεταζόμενο επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

• Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

• Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

• Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα των Εξεταστικών Κέντρων