Ο όγκος των 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων μολυσμένου χώματος που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις καθαρισμού της πυρηνικής μονάδας της Φουκουσίμα μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 99,8%.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Περιβάλλοντος το ραδιενεργό χώμα που παράγεται κατά τις εργασίες απορρύπανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό σε δημόσια έργα υποδομών.

Από τον Απρίλιο του 2016, το υπουργείο θα ξεκινήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την κατάρτιση των σχεδίων ανακύκλωσης του μολυσμένου χώματος.

Στον νέο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Απριλίου 2016-Μαρτίου 2017, το υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε ένα τεράστιο κονδύλιύψους σχεδόν 4 δισ. Ευρώ, που κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτήσει εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης στη Φουκουσίμα και τις γύρω περιοχές που επλήγησαν το 2011 από το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή που το ακολούθησε.

Το κονδύλι είναι κατά 15 τοις εκατό υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη.

Πηγή : econews.gr