Πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, στις 20 Ιουλίου όπως ενημερώνει το Λιμενικό.